Guide mäklare - Knivsta

Mäklarbolaget ABlogo

Företagsnamn:Mäklarbolaget AB
Gatuadress: Trunstavägen 37B
Postnummer: 741 23
Ort: KNIVSTA
Telefon: 018-345000
Hemsida:Mäklarbolaget AB


Presentation: Mäklarbolaget AB

Moderbolaget Mäklarbolaget Stefan Nilsson AB är ett renodlat bygg- och entreprenadföretag som:

-arbetar med försäljning och byggnation av 1-2 familjsvillor

-producerar flerfamiljshus dels i egen regi och på entreprenad.

-förmedlar flyttbara volymbyggnader för permanent eller korttids- användning med totalåtagande.

-arbetar med cashflow analyser.

-åtar sig uppdrag som kvalitetsansvarig i byggprojekt. Samtlig säljpersonal är auktoriserade trähusförsäljare.

webbplats Mäklarbolaget AB